Естествена кожа – екстракти.

Все повече при обработвателните процеси на естествената кожа се използват екстракти – синтетични вещества. Синтетичните вещества активно участват при процеса дъбене. Екстрактите или наричани по друг начин – синтани, се получават от каменовъгления катран, рафиниран петрол и др. Те се разделят на две важни групи: заместителни и спомагателни. Свойствата на тези две групи дават важна характеристика на кожите, като например всички кожи при които изборът е заместителни екстракти са здрави, меки и плътни. Спомагателните синтани се свързват изключително слабо с кожите, често се прилагат в началната фаза на дъбенето, с цел да ускорят проникването на танидите в кожата и да разтворят утайките на растителните дъбители.

Естествената кожа често има комбинирано дъбене, като : растително-хромово, хром-растително, алуминиево-хромово, формалиново-хромово и др. С хромови соли се дъбят предимно телешки и ярешки кожи, фодри, агнешки кожи за ръкавици, говежди и биволски кожи.