Проект подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19

6 август 2020