Какви са важните фактори за хромовото дъбене.

При един и същ вид естествена кожа често съществуват различия, след като са преминали хромова обработка. Един важен процес стои в основата на видимите различия в свойствата на готовите кожи за колани, чанти, ръкавици и други кожени изделия.

Разликата е в плътността, финеса на лицевия слой, разтегливостта, здравината и издръжливостта. Важният фактор за хромово дъбене е спазването на течностния коефициент, защото ако се сложи  по-малък течностен коефициент това ще доведе до по-висока концентрация на хромовите соли и от своя страна,  разтвора ще  навлезе много бързо във вътрешността на естествената кожа.

От химична гледна точка хромовите разтвори по своята същност имат доста сложен състав, зависещ от доста фактори. Между най-важните от тях е именно основността на хромовия разтвор, зависещ от количеството сода, употребена при основаването на хромовата сол. В някои случаи се налага използването на натриев бикарбонат вместо калцирана сода. Натривият бикарбонат, поради своята по-малка алкалност действа по-меко върху естествената кожа.

Ценовата разлика при обработка на големи количества кожа е причина по-използваната суровина да бъде содата. При дъбене на тежки кожи се практикува понякога хромовият разтвор да се раздели на две части. Едната част е с ниска основност, а другата с висока, като се цели по този начин ефектът да е по-равномерна основност на  цялата дебелина на кожата.